нүүрс баяжуулах үйл явц болон төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжийн сонголт