үр дүнтэй ашигт малтмалын өндөр давтамжийн шугаман чичиргээт дэлгэц