хэмжээтэй төмрийн хүдэр алтны хүдрийн дараа төмрийн хүдэр бөөн бөөнөөр алтны хүдэр