afgri нь бардам тээрэмдэх худалдан авалтыг эцэслэж байна