уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн амжилтын гол хүчин зүйлүүд