Лунга Лунга хил дээр баригдаж байгаа цементийн үйлдвэр байна уу