цахиурын давхар ислийг карботермик аргаар бууруулах