галео тоног төхөөрөмж уул уурхайн хамтын ажиллагааны