маргад уул уурхайд хөрөнгө оруулах сонирхолтой компаниуд