төмрийн хүдрийн тавиурын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж