Энэтхэгийн барилгын болон ашигт малтмалын баяжуулалтын үйлдвэрлэлийн урьдчилсан тооцоо