усан суурьтай уран зургийн үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх