алт боловсруулах шинэ хүч болох болор уул уурхайн корпорац байгуулах