алтны мөнгөний боксит гэх мэт ашигт малтмал олддог