алтны хүдрийн ари болон гуравдагч шатны суваг тэжээгч