нүүрсийг бутлах шигшихэд зориулсан үйлчилгээний гэрээний загвар