байгаль хамгаалагч уул уурхайн тоног төхөөрөмж ХХК Канадын ханган нийлүүлэгч ба